Bảo trì server 30 phút - Update 1 vài tính năng
- Tăng mốc level reset
- Giảm point nhận được từ 600 lần reset trở đi
- Giới hạn 1 cột không quá 100.000 point khi cộng ở web
- Giới hạn 1 cột không quá 100.000 point trong game

vui lòng lên web reset vip hay reset over để lấy lại point chuẩn nhé

View more latest threads same category: