Đăng ký sát nhập qua Muhanoi2.com
BQT sẽ sát nhập anh em qua muhanoi2.com
Tất cả sẽ bị hạ 1 lần relife
Anh em vui lòng đăng ký qua Zalo 086.9191.883 để được xử lý
Tạo sẵn tk + nhân vật bên mu bên kia.
Đồ tạm thời bị khóa
Thời hạn từ ngay tới 5/7

View more latest threads same category: