Về việc sát nhập anh em qua Muhanoi2.com
Do máy chủ hanoi2 kém anh em 1 lần Relifes, Nên mình muốn tham khảo ý kiến
Nếu anh em muốn qua Muhanoi2.com thì vui lòng đăng ký qua Zalo với Thông tin
- Tên tk
- Tên nv

Lưu ý:
1. BQT sẽ hạ -1 lần relifes anh em để sát nhập, còn a em nào ko muốn qua thì ở lại, trong tuần sát nhập qua máy chủ mới
2. Khóa toàn bộ đồ đem qua máy chủ muhanoi2

BQT MU xin kính báo!

View more latest threads same category: