Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [Thông Báo] Open 13h: 21/10 - Auto reset in game. Hiển thị dame thực máu thực

Thông điệp của bạn

mot + mot = ? ( trả lời bằng số )