Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [Thông Báo] Giới hạn Reset Auto In Game

Thông điệp của bạn

Sét Bóng Ma là của chủng tộc nào (viết tắt 2 từ)