PDA

Xem bản đầy đủ : [Thông Báo] Thông báo update sắp tớiGameMaster
01-02, 09:53 AM
1. Giảm point reset / Tăng level reset
2. Rs lại point toàn server, anh em reset web để lấy lại point