PDA

Xem bản đầy đủ : [Thông Báo] Lệnh giới nghiêm: Cấm mua bán đồ + acc từ nay tới 15/12/2020GameMaster
05-12, 10:49 AM
Lệnh giới nghiêm: Cấm mua bán đồ + acc từ nay tới 15/12/2020
Mọi hành vi mua bán = VND hay thẻ cào đều bị cấm
Các hành vi lách luật cũng cấm
Các tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn nếu vi phạm.

Các đồ thần tự kiếm các bạn thoải mái giao dịch không cấm