PDA

Xem bản đầy đủ : [Thông Báo] Tạm khóa cửa hàng Quần Áo Và Vũ khíadmin
20-06, 11:54 PM
Do phiên bản mới có nhiều cập nhật mới.
BQT cần thời gian xem xét và chỉnh sửa
Vì thế tạm thời BQT sẽ khóa các chức năng này lại tới khi chỉnh sửa xong
BQT mu xin kính báo