Thông báo khẩn:
- Tính năng Offattack hỗ trợ các bạn không online để tránh mất thời gian và hỗ trợ anh em đi làm
- Các trường hợp Online Offattack > 5 Account trong 1 ip game và 1 người chơi thì...