Sự kiện Quảng Cáo Facebook
LÀM ĐỦ 5 BƯỚC SAU ĐỂ NHẬN THƯỞNG LIỀN TAY


Bước 1 kết bạn với admin xynk gái https://www.facebook.com/hotromuviet2017
Bước 2 Chia Sẻ Công Khai Bài Viết
Bước 3 Tag Bạn Bè Tag 10 bạn bè chơi Mu vào bài biết khi Share
Làm đủ 3 Bước Trên thì đã hoàn thànhBáo danh theo mẫu Làm Theo Mẫu Sau :
- Tên Tài Khoản :
- Link FB của bạn :Lưu ý :


  • Tất cả mật khẩu tài khoản khi công bố lên đây tham gia event thì phải thay đổi hoặc bảo mật kĩ
  • 1 IP 1 Nick FaceBook chỉ tham gia 1 lần
  • Phát hiện gian lận Block
Phần thưởng sẽ được trao vào ngày 1/5/2017
1 GiftCode FaceBook với 1 bộ đồ hỗ trợ vip 3 ngày sử dụng

View more latest threads same category: