Do sv có 1 vài sự cố, BQT sẽ open game hồi 15h ngày 29/7/2019
Mong anh em thông cảm cho sự cố này

View more latest threads same category: