TOP 50 lúc 0h00 23/09/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 phuonghuu 0 66 400 Duel Master Châu Âu
2 PomPi 0 60 400 Grand Master Châu Âu
3 Chalotte 0 60 41 Blade Knight Châu Âu

View more latest threads same category: