TOP 50 lúc 0h00 05/08/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 SonyLove 0 141 119 Grand Master Châu Âu
2 PeYan 0 140 400 Dimension Master Châu Âu
3 Jeongyeon 0 135 400 Grand Master Châu Âu
4 HienKieu 0 134 400 Grand Master Châu Âu
5 RyoRF 0 134 400 First Master Châu Âu

View more latest threads same category: