TOP 50 lúc 0h00 02/08/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 Jeongyeon 0 61 335 Soul Master Châu Âu
2 SonyLove 0 58 400 Soul Master Châu Âu
3 Dior 0 57 268 Blade Knight Châu Âu

View more latest threads same category: