TOP 50 lúc 0h00 22/05/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 PeTyTy 0 59 329 Bloody Summoner Châu Âu
2 10mui 0 54 400 First Master Châu Âu
3 NoMoreRF 0 54 400 First Master Châu Âu

View more latest threads same category: