Khóa Vĩnh viễn papazari : chửi admin, nói chuyện kiểu bố đời
Tài khoản này trước đây ăn trộm đò BQT đã tha 1 lần
nay tiễn về nơi xa để cộng đồng mu dc trong sạch hơn
đây là quyết đnhj cuối cùng. nghiêm cấm các game thủ khác xin xỏ

View more latest threads same category: