TOP 50 lúc 0h00 05/02/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 Elbeland 0 164 400 Dimension Master Châu Âu
2 Soul 0 159 356 Grand Master Châu Âu
3 1Song2Chet 0 155 400 Grand Master Châu Âu
4 KhanhHuy 0 154 399 Grand Master Châu Âu
5 Ging 0 149 400 Grand Master Châu Âu

View more latest threads same category: