Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [Thông Báo] Khóa vĩnh viễn các tài khoản mua đồ từ nv Snack1

Thông điệp của bạn

Hãy điền 6 ký tự xác nhận bên phải vào thật chính xác.