Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [Cần Bán] Quy định viết bài tại Box [Cần Bán]

Thông điệp của bạn

Sét Huyết Long là của chủng tộc nào (viết tắt 2 từ)