Ad ơi em bên Tái Sinh sang. Vừa rồi event e có top 2 phú hộ . Mà k biết đổi nhân vật vẫn dc nhận event. E có mong ước đổi bộ quỷ vương event vừa rồi sang sét tuong tự của nhân vật Dk đc k. Em muốn...