mình tên Khánh chủ acc SonyLove
mình muốn hỏi đã chốt top Open 4 ngày sao vẫn chưa thấy trao thưởng mong Admin xét duyệt thank you!