Admin ơi chụp giúp em ảnh cái Đao Quan Vũ (DW-DK-MG-DL),định mua mà ko xem được thông tin lực tay và các thông số khác.Em cảm ơn ạ