Ad cho hỏi vũ khí và quần áo mua trên webshop có full các dòng xanh không ?