thấy game còn ai chơi đâu mà CTC này kia . xem có sv nào gộp đc thì gộp lại cho đông người