PDA

Xem bản đầy đủ : Tin Tức  1. [Nội Quy] Tuyệt đối không cho mượn acc - đồ đặc - vật phẩm game
  2. [Nội Quy] Hình thức xử lý về cho Mua bán + Mượn Đồ + Acc
  3. [Thông Báo] Giới hạn Reset Auto In Game
  4. [Hướng Dẫn] Lệnh Auto Reset In Game
  5. [Thông Báo] Những điều lưu ý về Point với Mu Auto reset
  6. [Thông Báo] Phát 500 Code tân thủ Chào mừng Open
  7. [Đua Top] Chuỗi sự kiện đua top tự động
  8. [Đua Top] Cơ cấu giải Đua Top 7 ngày Open Game
  9. [Thông Báo] Open 13h: 19/11 - Auto reset in game. Hiển thị dame thực máu thực
  10. [Ra Đảo] Khóa vĩnh viễn các tài khoàn Offattack quá 5 acc / 1 ip / 1 người